امکانات کتابخانه

1.  دوسالن مطالعه استاندارد مجزا جهت مطالعه خواهران وبرادران با ظرفیتی بیش از 30 نفر
2. مخزنی با متراژ 90 متر
3.  قسمت سرویس دهی به مراجعین با متراژ 30 متر
4.  دو سیستم جهت مراجعین ,دو سیستم جهت کارکنان کتابخانه 
5.  یک سالن بامتراژ 30 متر جهت مطالعه کتب مرجع و مجلات
6. دستگاه تهویه مطبوعاقدامات در دست اجرا کتابخانه

1. مجهز کردن کتابخانه به کتابخانه الکترونیکی
2. ایجاد کتابخانه ای استاندارد با فناوری به روز
3. بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی
4. اختصاص دادن بخش عمده ای از هزینه جهت پیشبرد اهداف متعالی کتابخانه
5.  مجهز کردن کتابخانه به دستگاههای پیشرفته تهویه مطبوع
6. تحت وب کردن سیستم کتابخانه

شرح وظایف و اقدامات انجام گرفته

سامانه آنلاين كتابخانه

شرح وظایف:

1. حفظ ونگهداری مجموعه مواد آموزشی
2. امانت کتاب و عضوگیری بر اساس مقررات کتابخانه
3. محافظت و نگهداری از تجهیزات کتابخانه
4. دادن شمار عضویت در سیستم به جای کارت 
5. امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان
6. منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده به کتابخانه
7. رسیدگی به امور داخلی کتابخانه ,شامل:تحویل گرفتن پایان نامه ها ,مجلات ,کتب ,مکاتبات داخلی
 8. برقراری ارتباط با سایر مؤسسات جهت استفاده از تجارب و نظرات آنها
9. تهیه فهرستی از کتب امانتی که مسترد نگردیده اند
10. انتخاب کتب جدید، متناسب با گروههای آموزشی و انجام فعالیتهایی مربوط به سفارش ودریافت کتاب
11. تهیه وتأمین منابع همسو با رشته های تحصیلی
12. شناسایی مراکز و مؤسسات علمی ,فرهنگی و انتشارات گوناگون جهت تهیه منابع مورد نیاز
13. اختصاص دادن بخش عمده ای از بودجه کتابخانه جهت تهیه منابع در نمایشگاههای بین المللی کتاب و سایر نمایشگاهها
14. برنامه ریزی جهت شرکت درنمایشگاههای کتاب و استفاده یارانه های موجود
15. اقدام جهت عضو گیری پرسنل و اساتید
16. اختصاص دادن بُرد، جهت نمایش کتابهای جدید و ارائه مطالب آموزنده وخواندنی

نمونه اقدامات انجام شده:

1. امکان دسترسی به منابع ,برای کلیه مراجعین کتابخانه
2. انتخاب منابع مورد نیاز تک ,تک رشته ها
3. نصب و راه اندازی سیستم جدید و باطل کردن کارتهای عضویت قبلی
4. جایگزین کردن شماره عضویت به جای کارت عضویت ( که این امر مهمترین عامل صرفه جویی زمان و هزینه می باشد (
5. ثبت بیش از 10000 جلد کتاب ,تهیه13 عنوان روزنامه (کیهان ,بازارکار,3 عنوان روزنامه ورزشی ,سلامت ,پیک سنجش ,جام جم ,شوک , اصفهان زیبا ,ملت ,ایران ,همشهری )و 9 عنوان مجله (مهندسی پزشکی ,معمار ,موفقیت ,روانشناسی هنر ,اتاق بازرگانی ,وب ,خونه به خونه ,تبرید ,تهویه مطبوع (

 

 

 

اخبار و اطلاعیه های سال تحصیلی 95-96

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان بسیج
شماره تماس 3687701 الی 3687706