1392/9/22 بازدید از ساختمان های در حال ساخت شاهین شهر اصفهان؛ دانشجویان رشته معماری دانشگاه راغب اصفهاني + 6عكس

بازدید از ساختمان های در حال ساخت شاهین شهر اصفهان؛ دانشجویان رشته معماری دانشگاه راغب اصفهاني

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

اخبار و اطلاعیه های سال تحصیلی 95-96

اخبار و برنامه های اجرا شده بازديد علمي سال تحصيلي 1393-1392

اخبار و برنامه های اجرا شده بازديد علمي سال تحصيلي 1391-1390

اطلاعیه و برنامه های آتی بازديد علمي

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان بسیج
شماره تماس 3687701 الی 3687706