1393/3/2 بازدید از شهربازي روياها واقع در خوراسگان اصفهان؛ دانشجویان رشته مهندسي عمران دانشگاه راغب اصفهاني + 3عكس

بازدید از شهربازي روياها واقع در خوراسگان اصفهان؛ دانشجویان رشته مهندسي عمران دانشگاه راغب اصفهاني

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

اخبار و اطلاعیه های سال تحصیلی 95-96

اخبار و برنامه های اجرا شده بازديد علمي سال تحصيلي 1393-1392

اخبار و برنامه های اجرا شده بازديد علمي سال تحصيلي 1391-1390

اطلاعیه و برنامه های آتی بازديد علمي

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان بسیج
شماره تماس 3687701 الی 3687706