1391/11/16 اسامی برگزیدگان انجمن علمی معماری و گرافیک (سال تحصیلی 92-91)

1-اکرم عابدی (دبیر انجمن)
2-آسیه رمضانی
3-محمد رسول عطایی
4-مسعود هادیان
5-زهرا دلیری
6-زهرا یلمه ها
7-بهاره تشیعی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

اخبار و اطلاعیه های سال تحصیلی 95-96

اخبار و برنامه های اجرا شده كانون هاي علمي سال تحصيلي 1394-1393

اخبار و برنامه های اجرا شده كانون هاي علمي سال تحصيلي 1393-1392

اخبار و برنامه های اجرا شده كانون هاي علمي سال تحصيلي 1391-1390

اطلاعیه و برنامه های آتی كانون هاي علمي

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان بسیج
شماره تماس 3687701 الی 3687706