1391/11/16 اسامی برگزیدگان انجمن علمی عمران (سال تحصیلی 92-91)

1-مجتبی اخوان (دبیر انجمن)
2-حمید خاکی
3-علی صفاری
4-مسعود یزدانی
5-حسن نبی زاده
6-مریم نیکویی مهر
7- محمد رضا محمدی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

اخبار و اطلاعیه های سال تحصیلی 95-96

اخبار و برنامه های اجرا شده كانون هاي علمي سال تحصيلي 1394-1393

اخبار و برنامه های اجرا شده كانون هاي علمي سال تحصيلي 1393-1392

اخبار و برنامه های اجرا شده كانون هاي علمي سال تحصيلي 1391-1390

اطلاعیه و برنامه های آتی كانون هاي علمي

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان بسیج
شماره تماس 3687701 الی 3687706