دانشجويان برتر سال تحصيلي 90-1389 (ورودی مهر)


کارشناسی حسابداری
مژده نوری فراموشجانی  84/18    الهه سعادت سعادت آبادی  45/18    مریم دهقان  41/18

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان بسیج
شماره تماس 3687701 الی 3687706